Kapitaltilførsel


Vores Ydelse


For at sikre en optimal kapitaltilførsel er det vigtigt med en uafhængig og erfaren rådgiver ved sin side. Hvis en virksomhed har behov for venture-kapital, er der en række spørgsmål, som skal afklares indledende. Hvor stor en ejerandel er man som ejer villig til at afgive? Hvor meget kapital er der realistisk set brug for? Hvor meget af denne kan føres ind i virksomheden? Hvor og hvordan skal man finde købere til virksomhedens aktier eller anparter? Og hvordan kan ny kapital fremskaffes på de mest mulige favorable vilkår?


Vores Proces


Virksomhedsanalyse og prissætning af aktier/anparter

Alle virksomheder er forskellige. Ejeren kender sin virksomhed utroligt godt, men dennes overvejelser og bekymringer er ikke nødvendigvis de samme, som dem investorerne sidder med. Hos Cigno kender vi alt til de faktorer, som kan øge eller reducere en virksomheds værdi. Og når vi prissætter en forretning ud fra en overordnet, helhedsorienteret analyse, anvender vi forskellige metoder, som blandt andet tager højde for indtjening og egenkapital. Vi bestræber os på at basere vores vurdering af en virksomheds værdisætning ud fra såvel sælgers som købers objektive risikovurdering.

Cigno kan udføre en tilbundsgående gennemgang af hele virksomheden, virksomhedens eksterne partnere, kunder, leverandører og konkurrenter i markedet. Desuden omfatter vores analyse en intern gennemgang af virksomhedens produkter, services, produktion, kompetencer hos ledelse og medarbejdere, samt en finansiel analyse med udgangspunkt i virksomhedens finansielle rapportering.

Præsentation af virksomheden over for købere og investorer

Det er vigtigt at præsentere virksomheden bedst muligt. Både i forhold til de positive aspekter men også med forklaringer, der understøtter eventuelle negative aspekter. Ved hjælp af vores brede netværk i Danmark og udlandet kan vi afsøge potentieller investorer eller købere. Og vi kan forberede salgsmateriale i forbindelse med kapitaltilførsler.

Leder efter de bedste synergier

Investorer med indsigt og godt markedskendskab vil som regel værdisætte virksomheden højere end andre. Derfor prøver vi at finde købere, som er i stand til at udnytte virksomhedens potentiale bedst muligt. Eller investorer, som kan tilføre ekspertise inden for bestemte områder. Investorer, som kan få positive synergier ud af deres ejerskab, er normalt villige til at betale en højere pris.

Investorer med indsigt og godt markedskendskab vil som regel værdisætte virksomheden højere end andre. Derfor prøver vi at finde købere, som er i stand til at udnytte virksomhedens potentiale bedst muligt. Eller investorer, som kan tilføre ekspertise inden for bestemte områder. Investorer, som kan få positive synergier ud af deres ejerskab, er normalt villige til at betale en højere pris. Forhandlingsfasen er følsom. Cigno kan håndtere hele processen mellem køber og sælger og være med til at løse de knaster eller uoverensstemmelser, som måtte opstå undervejs. Prisen for aktier eller anparter er et vigtigt forhandlingspunkt. Her skal findes det bedst mulige kompromis, som både tilgodeser ejerens ønsker bedst muligt, men som også gør det muligt at sælge virksomheden. Netop inden for dette område har vi et stort erfaringsgrundlag.

I løbet af processen kan det ske, at mindre vigtige emner bliver tillagt for stor betydning. Her hjælper Cigno med rådgivning, som sikrer, at der bliver taget hensyn til begge parters interesser, og at der landes et kompromis, som sikrer fremdrift i processen. Vores aktive involvering i forhandlingerne slutter ikke før virksomhedens aktie- eller anpartsbeholdning er solgt og der foreligger en underskrevet overførselsaftale.

Leder du efter professionel rådgivning?

Kontakt