Financial Services


Cigno og vores internationale team, M&A Worldwide, er specialiseret i 12 Industri Grupper. Hver gruppe består af erfarne M&A udøvere med sektorspecifik ekspertise fra forskellige geografiske regioner, herunder Danmark.

Denne gruppe dækker den finansielle sektor og har et godt overblik over udviklingen, nye krav og strategiske behov i branchen, hvilket gør os i stand til at være en værdiskabende M&A-partner.

Finansielle institutioner og regulatorer bliver i højere grad skabt af nye teknologier.

Der indsamles flere typer og større mængder af data og analyser, som gør regulatorer i stand til at sammenligne forskellige scenarier og adressere potentielle spørgsmål, inden de udvikler sig til markedsproblemer i fuld skala. “Disse elementer kombineret med de mere traditionelle drivkræfter på det finansielle marked skaber nye udfordringer for M&A-branchen.” (M&A Worldwide, 2021).

På trods af regulering og andre potentielle adgangsbarrierer ser vi en overvældende efterspørgsel på FinTech-relaterede ydelser inden for detailbanker og formueforvaltning. (M&A Worldwide, 2021).

Det forventes, at finansielle services i nær fremtid følger den deleøkonomiske udvikling og forbinder kapitaludbydere og -brugere. (M&A Worldwide, 2021).

Trends på området:

  • Vækst i teknologi til automatiseret formueforvaltning
  • M&A-aktører er blevet mere aktive inden for Big Data
  • Public clouds er ved at udvikle sig til den mest relevante model
  • Regulatorer holder mere øje med teknologiudviklingen

Ved at samarbejde med os får du adgang til dybdegående og opdateret viden om den finansielle sektor.

Kontakt os for yderligere information


Lokale rådgivere


Jens Møller

Managing Partner

Morten Christensen

Partner