Vi er globale eksperter indenfor 12 industri grupper

Cigno og vores internationale team, M&A Worldwide, er specialiseret i 12 industri grupper. Hver gruppe består af erfarne M&A udøvere med sektorspecifik ekspertise fra forskellige lande, herunder Danmark.

Samarbejdet i vores Industri Grupper garanterer adgang til opdateret viden, erfaringer og forbindelser i hver enkelt branche. Vores eksperter har netværk med tusindvis af ledere og private equity-firmaer i mere end 30 lande.

For vores kunder giver vores deltagelse i M&A Worldwides Industri Grupper adgang til unik brancheviden, som kan optimere hastigheden og succesraten af deres transaktioner.

DIN FORDEL

Vi kan sammensætte et internationalt hold af specialister med den nyeste viden

Advanced Manufacturing Industry Group dækker fremstillingsindustrien. Den omfattende og hastige udvikling inden for automatisering og digitalisering af fremstillingsfaciliteter over hele verden forventes også i fremtiden at være en drivende kraft for mange fusioner og opkøb i branchen.

Se mere

Denne gruppe dækker landbrug, fødevare- og drikkevareindustrien og er struktureret i forholdsvis komplekse og dynamiske forretningsmodeller. Branchen har været i stand til at konsolidere sig i større, sammenlagte enheder og skabe nye forretningsmodeller

Se mere

Denne gruppe leverer finansielle ydelser til virksomheder og dybdegående ekspertise ved transaktioner inden for den automotive branche ved fusioner og overtagelser, frasalg af forretningsenheder, ved kapitalrejsning, gældsfinansiering og finansiel omstrukturering.

Se mere

Denne gruppe omfatter virksomheder inden for mange brancher såsom reklame, marketing, rådgivning, logistik, affaldshåndtering, bemanding, shipping, administration og sikkerhed.

Se mere
Denne gruppe dækker byggeri og ejendomsbranchen. Fast ejendom er en selvstændig investeringsklasse, og prissætningen har en tendens til at følge det brede marked, uanset om man vurderer det på basis af afkast fra løbende lejeindtægter eller realiserede kapitalgevinster/tab ved salg.

Se mere

"Denne gruppe dækker forbruger og detailbranchen. "Sektoren påvirkes af stadigt mere samvittighedsfulde forbrugere. Drevet af millenials, digitale transformationer, nye produkter, ændret adfærd og andre tendenser fokuserer den samvittighedsfulde forbruger på at spise sundere, mere bæredygtigt og etisk.” (M&A Worldwide,2021)

Se mere

Energi, miljø og cleantech dækker et bredt spektrum af brancher, som opererer inden for konventionel bæredygtig energi samt miljøaktiviteter og tjenester. Gruppen dækker også virksomheder, som adresserer klimaforandringer og fremkomsten af CO2-reducerende, miljøvenlig og bæredygtig økonomisk udvikling.

Se mere

Denne gruppe dækker den finansielle sektor og har et godt overblik over udviklingen, nye krav og strategiske behov i branchen, hvilket gør os i stand til at være en værdiskabende M&A-partner.

Se mere
Denne gruppe dækker de sundheds-, biotek- og farmaceutiske sektorerer. Sektorerne udvikler sig meget stærkt og hurtigt. Blandt de mange drivere i sektoren er bl.a. Kroniske sygdomme, livsstilssygdomme og aldrende befolkning. Parallelt med livsstilssygdommenes udvikling ses samtidig en stor fokus på sundhed fra andre befolkningsgrupper.

Se mere

Denne gruppe dækker internet, software og teknologisektoren. “IT-aktører leverer både organisk vækst og vækst gennem opkøb. Tilstrømningen af M&A til it-branchen skyldes især et ønske om at skabe hurtigere time-to-market, realisering af stordriftsfordele og mulighed for hurtigere tilbagebetaling af udviklingsomkostninger” (M&A Worldwide, 2021).

Se mere

Denne gruppe dækker transport og logistikbranchen. "Tilgængeligheden af nye teknologier og stærkere forretningsprocesser har haft stor betydning for transformationen af såvel transport som logistikbranchen. Begge sektorer er på højdepunktet af deres succes. Der er gode muligheder for opkøb og salg, fordi der er behov for at integrere kompetencer og funktioner". (M&A Worldwide, 2021)

Se mere

Papir og emballage dækker flere brancher. Adskillige faktorer har på det seneste haft betydning for sektoren såsom hensynet til bæredygtighed, behov for hurtigere forsyninger, billigere løsninger samt individuelle, kundetilpassede løsninger. Efterspørgslen på papiremballage vil fortsat vokse på baggrund af udviklingen i fremstillingslande som Kina og andre emerging lande (M&A Worldwide, 2021).

Se mere
Contact us for support, or general inquiries.