Virksomhedsopkøb


Vores Ydelse


Vi har en omfattende erfaring med at gennemføre og rådgive såvel virksomheder som enkeltpersoner om virksomhedsopkøb.

Vores rådgivning indledes med en dialog om succeskriterierne for virksomhedsopkøbet og slutter ikke før transaktionen er vel afsluttet.

I forbindelse med virksomhedsopkøb tilføjer vi markant værdi for vores kunder i både analysefasen og forhandlingerne om de endelige krav og betingelser. I vores rolle som eksterne rådgivere bidrager vi med at skabe et effektivt forhandlingsklima, som kan sikre et stærkt udgangspunkt for den efterfølgende arbejdsrelation og integration af virksomhederne.

Typiske kunder i forbindelse med opkøb:
  • Virksomheder, som på grund af deres vækststrategi eller strukturelle forhold i deres forretning ser virksomhedsopkøb som et strategisk sundt træk til at realisere synergier via fusioner i Danmark eller udlandet

  • Personer med solid virksomhedserfaring, som ønsker at overtage en virksomhed, der er moden til generationsskifte – enten som et management buy-in (MBI) eller et management buy-out (MBO)

  • Udenlandske virksomheder, der vil etablere sig i Danmark

  • Private equity firmaer, som ønsker at foretage buy-outs eller konsolidering i branchen


Vores køber-side proces


Opkøbsprocessen omfatter flere faser og kan strække sig over en lang tidsperiode. Derfor tilrådes det at påbegynde forberedelserne i samarbejde med os så tidligt som muligt for at bane vejen for en løsning, som er både kommerciel, juridisk og finansiel optimal.

Vi kan håndtere hele opkøbsprocessen fra den indledende analyse af købers situation og fastlæggelse af succeskriterier til identifikationen af virksomheder og kontakten til disse og frem til slutforhandlingerne og strukturering af handlen. Processen udføres i tæt samarbejde med køber og den udvalgte virksomheds øvrige rådgivere såsom revisorer og advokater.

De forskellige faser i opkøbsprocessen varierer i forhold til, hvorvidt køber allerede har identificeret opkøbsemnet eller ej, og om det er en virksomhed eller investor, der vil købe en anden virksomhed, eller om der er tale om et management buy-in eller et management buy-out.

Leder du efter professionel rådgivning?

Kontakt os