Automotive


Cigno og vores internationale team, M&A Worldwide, er specialiseret i 12 Industri Grupper. Hver industri gruppe består af erfarne M&A udøvere med sektorspecifik ekspertise fra forskellige lande, herunder Danmark.

Automotive-gruppen i M&A Worldwide leverer finansielle ydelser til virksomheder og dybdegående ekspertise ved transaktioner inden for den automotive branche ved fusioner og overtagelser, frasalg af forretningsenheder, ved kapitalrejsning, gældsfinansiering og finansiel omstrukturering. .

Automotive-sektoren vil fortsætte med at ændre sig. Store OEM’er, underleverandører og mindre virksomheder bringer nye strategier og innovationer til markedet, som også fremover vil påvirke sektorens M&A-aktiviteter (M&A Worldwide, 2021).

Trends på området:

  • Fortsat konsolidering
  • Fokus på effektivitetsgevinster
  • Mere M&A-fokus på OEM’er og underleverandører
  • Flere muligheder for anvendte teknologier
  • Branchen er vel i opbrud lige nu EV

Ved at samarbejde med os får du adgang til dybdegående og opdateret viden om automotive-sektoren.

Kontakt os for yderligere information


Lokale rådgivere


Jens Møller

Managing Partner