Værdiansættelse


Vores Ydelse


Hvor meget er din virksomhed værd?

Ved udarbejdelse af værdiansættelser starter vi med en generel analyse af virksomheden og dens kommercielle grundlag. Vi kigger på konkrete markedsforhold og sammensætningen af kunder og leverandører. Vi gennemgår virksomhedens produkter, services, produktion, ledelse, kompetencer og basale virksomhedsspecifikke faktorer, samt gennemfører en analyse af virksomhedens finansielle situation. .
Desuden vurderer vi graden af interesse hos potentielle købere i den pågældende branche, da det har afgørende indvirkning på virksomhedens værdiansættelse.

Med udgangspunkt i virksomhedsanalysen, anerkendte værktøjer og modeller samt databaser, udarbejder vi en samlet konkret værdiansættelse. Dette kan blandt andet omfatte:
  • Normalisering af indtjeningen, hvor ejendomme m.m. tages ud af beregningen.

  • Beregning af værdien ved hjælp af metoderne discounted cash flow (DCF) og EBIT multiple .

  • Beregning af virksomhedens grundlæggende værdi.


Vores Proces


Centrale faktorer med relevans for virksomhedsværdien

Få virksomheder er ens. Virksomhedens historik, fremtidsforventninger og generelle forhold er alle relevante, når en virksomhed skal værdiansættes. Har virksomheden eksempelvis få men store kunder, som står for det meste af omsætningen, mens øvrige kunder kun står for en lille del af omsætningen, og hvordan påvirker det værdisætning og risiko? Hvilken rolle spiller det, hvis der allerede er foretaget store investeringer i virksomheden, som endnu ikke for alvor har slået igennem på virksomhedens evne til at generere et overskud?

Og hvordan påvirker det værdisætningen, hvis virksomheden er mindre god til at tjene penge nu end i tidligere perioder? Eller hvis kraftig vækst har givet høje overskud de seneste år – er det noget, som kan vare ved? Eller at ejeren varetager alle ledelsesfunktioner og ikke har fået etableret en kompetent ledelsesgruppe til at tage over efter ejeren?

Desuden udarbejder vi en finansiel på baggrund af virksomhedens finansielle udmeldinger. Resultatopgørelsen og balanceopgørelsen inklusive gæld indgår også i analysen. Og hvis der ikke er udarbejdet budgetter, kan vi estimere fremtidige omsætnings- og indtjeningsniveauer.

Værdiberegning

Alle de nævnte faktorer indgår i vores værdiberegning. Vi baserer vores opgørelse på veldokumenterede metoder, som tager udgangspunkt i virksomhedens indtjening og balanceopgørelse. Vi anvender en række forskellige metoder for at krydstjekke vurderingen af værdiansættelsen. Vi sammenligner tallene med andre transaktioner i den samme eller relaterede brancher. Vi vurderer fakta på baggrund af vores markedskendskab og løbende dialog med investorer, banker, revisorer med flere. Vi vurderer også virksomhedens salgbarhed.

Værdiansættelsen tager ikke som udgangspunkt højde for de potentielle synergigevinster, der kan opstå, hvis virksomheden eksempelvis bliver opkøbt af en konkurrent, som herigennem kan reducere omkostninger eller øge sin indtjening mere end andre købere ville kunne. Men vi rådgiver gerne om, hvordan potentielle synergier kan værdiansættes, selvom der ikke er en konkret køber af virksomheden i horisonten. Værdiansættelsen vil i så fald basere sig på en anskuelse om virksomheden som en isoleret enhed.

Skriftlig rapport

Den samlede værdiansættelse, baggrunden herfor, observationer og antagelser leveres i en samlet rapport for virksomhedens ledelse og/eller ejere.

Leder du efter professionel rådgivning?

Kontakt os